Hun vil gjerne drysse alvestøv og fortrylle den som lytter når hun synger