Valle Mållag fekk kulturpris

Valle Mållag fekk tildelt Valle kommune sin kulturpris under feiringa av nasjonaldagen på Rysstad i dag.