Lagde gigan­tisk maleri på sykehuset: – En hyllest til helse­perso­nellet i koro­natida