• Riksantikvaren har uttalt seg i saken om Kristiansand teater. FOTO: Kjartan Bjelland

Riksantikvaren: Teateret har regional verdi

Riksantikvaren støtter fylkeskonservatoren i at Kristiansand teater bør bli stående.