Ekstremt brutalt om utsatte kvinner

Blodige beskrivelser fra forfatter Sara Omar.