• Stortingsrepresentant fra Vest-Agder og medlem av Familie- og kulturkomiteen, Kari Henriksen (Ap), sier at hun stoler på Kildens prioriteringer, men vektlegger viktigheten av jevnlige vurderinger. FOTO: Kjartan Bjelland

– Viktig at de ikke gjør prioriteringer som medfører at andre faller av

Ved flertallet av landets institusjonsteatre utgjorde skoleelever sendt via DKS kun en liten prosentandel av det totale publikumstallet i 2017. Ved Kilden teater utgjorde de 66 prosent.