KRISTIANSAND: Etter det Fædrelandsvennen erfare,r er dette en av flere konklusjoner som blir å finne i en rapport som overleveres rådmann Tor Sommerseth i slutten av neste uke. Rapporten er utarbeidet av et arbeidsutvalg bestående av revisor Åge Danielsen, tidligere gruppeleder i Quart, Trine Kallevig, kontorsjef ved kulturetaten, Arvid Kvanes og kommuneadvokat Elisabeth Finsnes. — Det vil være galt av oss å dele våre forslag med omverden før oppdragsgiveren har fått rapporten i hende, sier leder av arbeidsutvalget revisor Åge Danielsen. Mer midler

Medlem av utvalget, Arvid Kvanes røper imidlertid følgende på direkte spørsmål om hvorvidt de forslagene som skisseres i rapporten vil sikre Quartfestivalen i årene som kommer.- Vi får se om det er politisk vilje til å bevilge midler til festivalen, eller ikke, sier Arvid Kvanes.Trolig vil utvalget foreslå at kommunen gir årlig støtte til festivalen, inntil den eventuelt makter å stå på egne bein. De siste ti årene har nemlig Quart til fulle bevist at den ikke evner å få butikken til å bli lønnsom på egenhånd. Snarere tvert i mot. - Det er primært en politisk oppgave å vurdere viktigheten av å ha Quartfestivalen som en kulturinstitusjon i Kristiansand, ikke vår, understreker Trine Kallevig i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget som i november ble oppnevnt av rådmannen har i drøye to måneder jobbet intenst med å utrede hvordan Quartfestivalen bør organiseres i fremtiden. Initiativet kom etter at kommunen bevilget 4,2 millioner kroner til festivalen og dermed reddet den fra konkurs. Målet med utredningen er å finne organisatoriske og økonomiske løsninger som forhindrer en ny nær-døden-opplevelse på Odderøya.Utvalget hadde i går sitt siste av i alt fjorten møter, og mot slutten av neste uke leverer de sin rapport til rådmann Tor Sommerseth. Knutepunkt

Kulturstyret i Kristiansand fattet allerede i fjor høst et vedtak om at kommunen skulle jobbe aktivt mot å sikre Quartfestivalen status som nasjonal knutepunktinstitusjon. Dersom denne jobben lykkes vil Quart være økonomisk sikret for all fremtid gjennom «fast plass» på statsbudsjettet. Den tråden har også arbeidsutvalget nøstet videre på.- Knutepunkt er en av de mulighetene vi har jobbet med, ja, sier Åge Danielsen. Molde Internasjonale Jazzfestival har status som knutepunktinstitusjon, og mottok bare i 2004 hele 2,8 millioner kroner i støtte.Men:Det tok tre år fra Molde leverte søknaden om å bli knutepunktinstitusjon, til den ble politisk godkjent og akseptert. Quart må regne med minst like lang behandlingstid, og med Quartfestivalens organisatoriske historie tatt i betrakting, er det ingen garanti for at festivalen blir gitt knutepunkt-status. Etter at arbeidsutvalget begynte jobben med å kartlegge Quartfestivalens mange utfordringer, dukket nye problemstilinger opp. Opprettelsen av Kristiansand Rock City, stillstanden i Aladdin Scene og utfordringene i CIA har alle stått på agendaen.- I vår rapport har vi forsøkt å løfte blikket og se fremover på vegne av hele det rytmiske miljøet i byen. Vi ønsker ikke å skape kontroverser, men fremme forslag som hjelper hele miljøet, sier Åge Danielsen.- Tør dere være helt konkrete i forslagene, eller er dere nok et supperåd med luftige vyer?- Vi mener at vi legger fram gjennomførbare løsninger. Det blir ikke enkelt, men vi har selvsagt tro på våre egne forslag, sier Trine Kallevig.