Kan sko seg på Globe-katastrofe

Nå kan mindre utdelinger få mer oppmerksomhet.