Ville ha dekk-konge til å dekke Quart-underskudd

En hardt presset Quart-sjef Arild Buli har oppsøkt dekk-kongen Tommy Sharif for å få ham til å dekke rekordunderskuddet.