• FOTO: Ingvill Dybfest Dahl

Unge dropper papiravisen

En fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå viser at ungdoms papiravisbruk er halvert de siste årene.