ARENDAL: Fvn.no har fått tilsendt oversikten over Hovefestivalens budsjett og regnskap i forbindelse med fjorårets festival. Denne viser at festivalens totale inntekter i 2007 var 42,2 millioner kroner, og at utgiftene beløp seg til 48,5 millioner kroner.

Festivalen gikk dermed med 6,3 millioner kroner i underskudd. Den samme oversikten viser at et er i utgiftsposten "øvrige festivalutgifter" den største budsjettsprekken ligger. Utgiftene var beregnet til 11,6 millioner, men ble til slutt 16,3 millioner.

Utgiftene i denne posten er knyttet til renovasjon, utvikling av Hove-landsbyen, og diverse konsulenttjenester.

Ekstrautgifter til rydding

— Vi ble tatt litt på senga over at festivalpublikummet ikke tok med seg søppelet når de dro hjem. Dette førte til en ekstrautgift for oss, sier styreleder i Hovefestivalen, Morten Sandberg.

Budsjett- og regnskapsoversikten ble overlevert Arendal kommune i november 2007, i forbindelse med søknaden om to millioner kroner i underskuddsstøtte, og en million kroner i lån. Søknaden ble senere innvilget.

Ifølge Sandberg er verken budsjettet eller regnskapet i denne oversikten endelige. Budsjettet ble utarbeidet høsten 2006, og ble senere endret i takt at festivalen økte i omfang. Regnskapet skal være et estimat, men daglig leder i Hovefestivalen, Geir Magne Lundstøl, bekrefter overfor fvn.no at tallene i stor grad samsvarer med de offisielle regnskapstallene.

Grunnen til at både inntektene og utgiftene økte skyldes ifølge Sandberg at publikumstilstrømningen ble større enn ventet.

Overskred booking-budsjettet

Budsjettet og regnskapet viser også at Hove overskred sitt opprinnelige bookingbudsjett med rundt 800.000 kroner.

— Differansen er på 5 %. Det synes jeg ikke er så ille. Differansen mellom budsjettet og regnskapsestimatet skyldes i hovedsak to ting. Det ene er endringer i valutakursen. En økning i dollaren på et par øre fører fort til et par tusen ekstra i utgifter. Det andre er justeringer som er gjort underveis i artistprogrammet, sier bookingsjef Toffen Gunnufsen, og utdyper:

— Noen band kan kun spille en bestemt dag. For å få programmet til å passe kan dette føre til noen ekstra utgifter i enkelte tilfeller. Dette blir vurdert i forhold til hver dags inntjeningspotensial på billetter, og det blir da gjort styrevedtak på dette.

Ifølge regnskapet brukte Hovefestivalen 16,7 millioner på artisthonorarer i fjor.

Ber om mer kommunal støtte

Torsdag møtes Hovefestivalen og arendalspolitikerne for å diskutere den økonomiske situasjonen. Trolig vil festivalen be kommunen bidra med et lån på rundt tre millioner kroner.

— Vi har likviditetsbehov på tre millioner kroner, og har startet en diskusjon med Arendal kommune angående dette. Samtidig er vi også i dialog med ulike samarbeidspartnere, sier Geir Magne Lundstøl, daglig leder i Hovefestivalen.

Politikerne har sagt seg villige til å bidra, men har også gitt uttrykk for at festivalen ikke kan belage seg på gjentatte kommunale tilskudd.

Under møtet i morgen, torsdag, vil politikerne blant annet be om å få en nærmere redegjørelse angående festivalens økonomi, om hvilke tjenester festivalen kjøper av andre selskaper, og hvordan disse tjenestene prissettes.

Kjøper tjenester av ConCom

Et av disse selskapene er Concept Communication (ConCom), hvor Morten Sandberg er medeier.

Da vi spurte Sandberg om ConCom får betalt for oppdrag for Hove, avviste han først dette. Men senere, da han fikk sitatene oversendt på e-post til gjennomlesning, formulerte han det slik:

— Concept Communication løser noen oppgaver med sponsorer og markedsføring for Hove, men fakturerer kun medgått tid og medgåtte kostnader, sier han.

Sandberg opplyser at han ikke har noe ansettelsesforhold i ConCom, men opplyser at to-tre personer fra ConCom jobber med markedsføring for festivalen.

— Concept Communication tjener ingen penger på festivalen, og totalt sett går dette regnestykket i tap for selskapet, som har investert betydelige summer i etableringen av festivalen, sier han.

Festivalen har per dags dato en gjeld på rundt fire millioner kroner. Det skal imidlertid ikke skape noen problemer for bookingen til årets festival.

— Vi har ingen problemer med å betale artistene for 2008. Det er normalt å betale depositum i forkant, og jeg pleier å betale ut sluttoppgjørene uka før festivalen. Når det gjelder bookingen er det ingen regninger som har forfalt. Alt går greit, og alle er happy, sier Gunnufsen.

Tjente mer penger enn forventet

Budsjett- og regnskapsoversikten som ble sendt kommunen i 2007 viser også at festivalen fikk fem millioner kroner mer i inntekter enn forventet. De totale inntektene i 2007 ble på 42 millioner kroner. Hovedinntektene kommer fra billettsalget, som skaffet festivalen en inntekt på 21 millioner kroner.

På salg av blant annet mat og drikke på festivalområdet tjente festivalen 9,5 millioner kroner. Det er 1,5 millioner kroner mer enn opprinnelig budsjettert.

Sandberg har tidligere opplyst at underskuddet delvis skyldtes omsetningssvikt.

— Regnværet førte til en betydelig svikt i omsetningen i forhold til det endelig budsjettet, sier han.

Hovefestivalen har budsjettert med 12,5 millioner kroner i salgsinntekter i 2008, og Sandberg opplyser at dette tallet stemmer bedre overens med det endelig budsjettet for 2007. — Budsjetterte inntekter ble også oppjustert i forhold til det økte billettsalget, sier han.

Pengetrøbbel velter ikke årets festival

Hove knuser Quart på billettsalg