Frue med frustrert kjole?

Dette er enten en motetabbe eller skreddertabbe.