• FOTO: Trygve Indrelid

Mail? - Det heter e-post!

— Neineinei, sier direktør Sylfest Lomheim i Språkrådet. - Det heiter ikkje mail, det heiter e-post. Og dotcom! Kva er det?