Truer med å flytte Quart

Quartfestivalens nye eier, Arild Buli, forventer samarbeid fra lokale krefter i Kristiansand. Får han ikke det kan han komme til å flytte festivalen.