Kjetil Nordhus (t.v) blir daglig leder i Gamle Kristiansand teater 1. august. Administrerende direktør i Kristiansand Næringsselskap AS, Jan Omli Larsen, valgte Nordhus på grunn av hans store kontaktnettverk og jobberfaring. Kjetil Nordhus (t.v) blir daglig leder i Gamle Kristiansand teater 1. august. Administrerende direktør i Kristiansand Næringsselskap AS, Jan Omli Larsen, valgte Nordhus på grunn av hans store kontaktnettverk og jobberfaring. Foto: Kristian Hole

Nordhus blir daglig leder i Gamle Kristiansand teater

— Jeg ønsker at innholdet skal gjøre en forskjell på kulturlivet i Kristiansandsregionen, sier Kjetil Nordhus, som slutter som prosjektleder i Sørf.

— Med et så bredt kontaktnettverk som Nordhus har, kunne vi ikke fått en bedre daglig leder for bygget, sier administrerende direktør i Kristiansand Næringsselskap, Jan Omli Larsen, til Fædrelandsvennen.

Nordhus begynner i jobben 1. august, og kontrakten er på 13 måneder, men ifølge Larsen vil kontrakten fornyes. Til høsten blir Nordhus altså den eneste ansatte i lokalet.

Ny stilling

Kjetil Nordhus jobber i dag som prosjektleder for Sørf. 1. august begynner han i jobben som daglig leder i Gamle Kristiansand teater. Foto: Kristian Hole

Etter å ha jobbet for Sørnorsk kompetansesenter for musikk (Sørf) i ti år, både som daglig leder og prosjektleder, gleder Nordhus seg til en ny utfordring i Gamle Kristiansand teater.— Jeg skal bygge opp huset fra det grunnlaget vi har i dag, definere hva huset skal bli, og arbeide mye med hvem og hva som skal fylle huset. Jeg får også ansvaret for å oppbemanne når den tid kommer. Siden det er planlagt et møtested i foajeen, må jeg også finne konsept og mennesker som kan drifte før bygget «gjenåpner for fullt». Men dette er lenger fram i tid.

— Når «åpner» bygget for fullt?

— Det er for tidlig å si, men det blir nok ikke på denne siden av nyttår. Til sommeren vil lokalet bli brukt av eksterne aktører til forskjellige arrangementer. Fra og med august ser jeg for meg at vi selv i større grad sitter med regien på pop-up-arrangementer av ulike sorter, men selvsagt også da i samarbeid med eksterne aktører. Jeg er veldig ambisiøs på husets vegne, og ønsker at innholdet, kombinert med beliggenhet og størrelse, skal gjøre en forskjell på kulturlivet i Kristiansandsregionen, sier Nordhus.

UiA-samarbeid

Kjetil Nordhus og Jan Omli Larsen i foajeen i Gamle Kristiansand teater. Foto: Kristian Hole

I disse dager brukes bygget til Eksamensfestivalen. Og samarbeidet med UiA er noe Nordhus skal følge opp tett når han begynner i august.— Noe av det første jeg skal gjøre som daglig leder er å snakke med de aktørene som har leid lokalet, som for eksempel Universitet i Agder, og kartlegge hva som har fungert og ikke. I tillegg vil jeg tidlig gå ut i bred dialog med andre mulige fremtidige brukere av huset. På denne måten kan vi forbedre bygget, og tilrettelegge det for kultur- og studenttilbud.

Det er foreløpig uavklart hvem som tar over Nordhus sin nåværende stilling som prosjektleder i Sørf. Det er Judit Premak som står som daglig leder.

Startfase

Administrerende direktør i Kristiansand Næringsselskap AS, Jan Omli Larsen, utenfor Gamle Kristiansand teater. Foto: Kristian Hole

Politikerne i Kristiansand besluttet i mars at kommunens eget næringsselskap, KNAS, skulle få kjøpe Gamle Kristiansand teater i Kongens gate for 20,5 millioner.— Hva er de konkrete planene for bygget fremover?

— I år vil det nok kun skje pop-up-arrangementer fra eksterne aktører i bygget, som foreksempel Gadekunst i sommer. I august skal det legges mer detaljerte planer, og vi har også opprettet et styre for teateret- og driftselskapet, som blir klart i juni. Det planlegges også å fikse ventilasjon, lys og oppussing i bygget, sier Larsen.

Glastad Farsund har også nylig kjøpt opp 34 prosents eierandel i bygget. Larsen sier at andre aktører også har vist interesse.

— Noen har meldt interesse, men vi vil ikke gå ut med noen navn. Det ligger ikke i kortene nå at noen andre skal kjøpe en eierandel, avslutter Larsen.