Dette mener «Helsesista» at sørlendinger kan bli flinkere til