Natalie Holbrook fra Justneshalvøya var tidligere en av dem som dro på helgefylla hver uke, slik som så mange andre. Etter russetida fikk hun nok. Natalie Holbrook fra Justneshalvøya var tidligere en av dem som dro på helgefylla hver uke, slik som så mange andre. Etter russetida fikk hun nok. Foto: Julie Sørensen Molvik

Natalie (19) fikk nok av helgefylla: - Om å gjøre å bli fullest mulig