KRSby på faddervors: – Viktig å bli kjent med folk tidlig

foto