Samordna opptak mener Lars Emils (22) skoledokumentasjon er ugyldig

foto