Vanessa Oddane (22) har trent på det nye senteret Trener1 daglig den siste uka. Senteret ligger i Magnus Barfotsvei på Fagerholt i Kristiansand. Vanessa Oddane (22) har trent på det nye senteret Trener1 daglig den siste uka. Senteret ligger i Magnus Barfotsvei på Fagerholt i Kristiansand. Foto: Kristian Hole

Åpnet bydelens nye treningssenter: – Det har vært en god start