Nicolai Østeby (17) i bystyresalen på gamle Rådhuset i Kristiansand. Her skal han framover være med å påvirke hvordan nye Kristiansand blir for de unge. Nicolai Østeby (17) i bystyresalen på gamle Rådhuset i Kristiansand. Her skal han framover være med å påvirke hvordan nye Kristiansand blir for de unge. Foto: Kristian Hole

Han er valgt som ungdommens ordfører i Kristiansand