Advarer mot å godta «cookies» på nettsteder: – Ingen grunn til å belønne sleipe nettsider med å gi dem person­opplys­ningene våre