Charlotte Frivold Fredriksen (22) fra Kristiansand er blitt mer oppmerksom på hva hun gir av informasjon på nettet. Charlotte Frivold Fredriksen (22) fra Kristiansand er blitt mer oppmerksom på hva hun gir av informasjon på nettet. Foto: Elina Hjønnevåg

Advarer mot å godta «cookies» på nettsteder: – Ingen grunn til å belønne sleipe nettsider med å gi dem person­opplys­ningene våre