KRSby

Nordmenn handler for 3,7 milli­arder under Black Friday: Silje (22) og Kata­rina (22) arran­gerer grønt motsvar

foto
Katarina Melland-Grøvlen (22) fra organisasjonen World Saving Hustle og Silje Wilhelmsen (22) fra Framtiden i våre hender er noen av de engasjerte som arrangerer miljøvennlig motsvar til Black Friday. Foto: Kristian Hole