Benedicte Nordlie (t.v.) leder for Studentorganisasjonen i Agder og Øyvor Fossli Loddengaard, lokallagsleder for pedagogstudentene på UiA, demonstrerte mot stipendkutt-forslaget i statsbudsjettet for 2019. Benedicte Nordlie (t.v.) leder for Studentorganisasjonen i Agder og Øyvor Fossli Loddengaard, lokallagsleder for pedagogstudentene på UiA, demonstrerte mot stipendkutt-forslaget i statsbudsjettet for 2019. Foto: Kristian Hole

Studentene raser mot stipendkutt-forslag: – Vi studenter er ikke late