Gjengen som har stått bak gatekunstverket i Gyldenløves gate, med unntak av noen personer. Første rad, fra venstre: Hanne Katinka Hofgaard, Housam Melli og Turki Alturki. Andre rad, fra venstre: Christina Rasmussen,  Kristin Søndersrød Ose, Madean Khazaal, Sedin Zunic Katinka Hofgaard og Serin Dawod. Gjengen som har stått bak gatekunstverket i Gyldenløves gate, med unntak av noen personer. Første rad, fra venstre: Hanne Katinka Hofgaard, Housam Melli og Turki Alturki. Andre rad, fra venstre: Christina Rasmussen, Kristin Søndersrød Ose, Madean Khazaal, Sedin Zunic Katinka Hofgaard og Serin Dawod. Foto: Lena Rustan Fidjestad

Flyktninger har bidratt til Kristiansands siste gatekunstprosjekt