Nicolai Østeby (16) fra Kristiansand, Siri Heimdal Knudsen (15) fra Søgne, og Joel Nziza (15) fra Songdalen er noen av representantene fra det nylig valgte Kristiansand Ungdomsbystyre, som skal være med å styre nye Kristiansand. Nicolai Østeby (16) fra Kristiansand, Siri Heimdal Knudsen (15) fra Søgne, og Joel Nziza (15) fra Songdalen er noen av representantene fra det nylig valgte Kristiansand Ungdomsbystyre, som skal være med å styre nye Kristiansand. Foto: Kristian Hole

Disse ungdommene skal være med å forme nye Kristiansand: – Unge bryr seg om psykisk helse og klima