I den norske filmen «Håp» blir forholdet mellom samboerne Anja (Andrea Bræin Hovig) og Tomas (Stellan Skarsgård) satt på prøve når hun får en dødelig sykdom. I den norske filmen «Håp» blir forholdet mellom samboerne Anja (Andrea Bræin Hovig) og Tomas (Stellan Skarsgård) satt på prøve når hun får en dødelig sykdom. Foto: SF Norge/Motlys/Manuel Claro

«Håp»: Når kjærligheten settes på prøve