– Både vi og andre institusjoner har vært i tvil om hvordan regelverket skulle tolkes, sier Greta Hilding, studiedirektør på Universitetet i Agder (UiA).

Minister reagerte

Lenge har UiA hatt en uklar praksis på hva studenter må betale for selv, og tidligere i år fortalte studenter om at de måtte betale opptil fire obligatoriske studieturer av egen lomme. Turene kunne koste opptil 5000 kroner hver.

– Jeg ønsker å få tydelig fram at denne saken ikke handler om at studenter har betalt for undervisning. De har betalt for merutgifter i forbindelse med studiereiser og undervisning utenfor campus, understreker Greta Hilding.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har uttalt at UiAs praksis har vært i strid med gratisprinsippet.

UiA betaler egenandel

Studiedirektøren kan opplyse at egenbetaling for obligatoriske studieturer på UiA nå avskaffes.

– Vi avskaffer egenbetaling for obligatoriske studieturer fra kommende studieår. Studieturer som det tidligere er tatt egenbetaling for skal gjennomgås, og vi må se om turene kan endres fra å være obligatoriske til å bli frivillige.

Det kan også bli aktuelt å flytte aktivitet tilbake til campus slik at studentene slipper å reise, utdyper Hilding.

– Turer vil i noen tilfeller gjøres frivillige, eventuelt med alternativt undervisningsopplegg på campusen. Hvis obligatoriske turer opprettholdes, vil UiA betale egenandelen som studentene tidligere betalte, forteller studiedirektøren.

– Hvor mye vil dette kunne koste universitetet?

– Det har jeg ikke oversikt over nå.

STA-leder Kai Steffen Østensen sier han er fornøyd med overgangsordningen. Foto: Sondre Steen Holvik

STA fornøyd

Kai Steffen Østensen, leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA), synes det er fantastisk at egenbetaling for obligatoriske turer nå er historie.

– Det er veldig fint at universitetet har tatt signalene fra kunnskapsministeren på alvor, slik at gratisprinsippet følges, kommenterer han.

– Så må man diskutere videre hvordan man kan finnes gode løsninger, slik at fag ikke må legges ned som følge av høyere kostnader enn det som er ønskelig, påpeker Østensen.