Disse kristiansanderne kan bli Jan Thomas’ nye drømmeprins