Inger Eline (20) flyttet hjem til foreldrene for å starte egen bedrift