The Verge skriver at amerikanske politikere jobber med et lovforslag der de vil forby såkalt avhengighetsskapende design på apper og dataprogrammer.

Lovforslaget kan kort oppsummeres i fire punkter, der det er særlig fire funksjoner som kan bli forbudt, ifølge Tek.no:

1. Evig skrolling

For eksempel Facebook, Twitter og Instagram har en funksjon der det aldri går tomt for innhold, uansett hvor mye du scroller. I tillegg lastes det inn nytt innhold automatisk om noe forsvinner, som igjen holder brukeren lenger inne i appen.

2. Ingen stopp

Når programvaren eller appen er designet sånn at det aldri kommer naturlige pauser fra innholdet for brukeren.

3. Autoavspilling

Hos for eksempel Facebook begynner videoer i feeden å spilles av automatisk, uten at du har trykket «play» selv. Dette vil ikke være lov lenger.

4. Belønninger

Det er her «snapstreaks» kommer inn - som er en slags belønning for at du bruker Snapchat mye. Det samme gjelder troféene og emojiene i samme app, og dette er et virtuelt belønningssystem mange apper baserer seg på. Siden dette kan være avhengighetsskapene, vil lovforslaget også forby dette.

Enn så lenge er dette kun et lovforslag i USA. Skulle det bli vedtatt, er det derimot stor sjanse for at aktørene bak disse appene vil vurdere praksisen sin, også i andre land, ifølge Tek.no.

«For å holde en Snapstreak gående, må begge Snapchattere sende en Snap (ikke Chat) frem og tilbake til hverandre innen 24 timer», skriver Snapchat selv om «streaks»-definisjonen.