- Jeg har ikke noe maksbud­sjett. Jeg har alle­rede brukt 11.000!

foto