- Kjente både trykket og varmen i ryggen fra eksplosjonen