Det er hjemmekontortid, og vi har spurt en rekke ledere i norsk næringsliv og politikk om deres bokanbefalinger. Det er hjemmekontortid, og vi har spurt en rekke ledere i norsk næringsliv og politikk om deres bokanbefalinger. Foto: Olav Olsen, Ingar Storfjell, Dan P. Neegaard, Tom A. Kolstad, Mikkel Becker-Aakervik, Tobias Willumstad Myrland

Disse bøkene har påvirket norske toppledere mest: Her er deres anbefalinger