• VARIERT HVERDAG: Jamil Kolahi håper han blir ekstra attraktiv i arbeidsmarkedet fordi han er underrepresentert. FOTO: Margit Selsjord

I disse tre yrkene er kun én prosent menn. Jamil mener det gir ham bedre sjanser for jobb

– Kan være en fordel når de skal ut i arbeidsmarkedet, mener rekrutteringssjef.