• Slik kan det for eksempel se ut på Oddernesbroa i rushtiden. Da føles det godt å sykle! FOTO: Arkiv/Reidar Kollstad

Vil du kjøre mindre og sykle mer? Jeg har ett råd.

Visste du at nordmenn kjører nest mest i Europa? I vår familie sykler vi mye. Jeg har råd om du hører til blant dem som vil sykle mer.