Hvem verner om stillheten i et samfunn der alt lager lyd?