Hare med flå-service er ikke verst. Jeger, venndøl og kollega Kjetil Nygaard hadde en leksjon i kortreist kjøtt for ungene i byen. Hare med flå-service er ikke verst. Jeger, venndøl og kollega Kjetil Nygaard hadde en leksjon i kortreist kjøtt for ungene i byen. Foto: Mari Horve Reite

Jeg ville lære ungene hvor kjøtt kommer fra. Derfor flådde vi en hare.