Suser av gårde, forbi køen, vet du. Da må man jo bare le høyt og rått over hele Oddernesbroa. (Og ta selfie). Suser av gårde, forbi køen, vet du. Da må man jo bare le høyt og rått over hele Oddernesbroa. (Og ta selfie). Foto: Mari Horve Reite

Ti fordeler med å sykle om vinteren