«Det kunne ha vært meg»

Livets skole har lært meg mye, men viktigst er erkjennelsen som jeg holder fast ved i alle menneskemøter.