• May-Linda Magnussen er seniorforsker på Agderforskning og postdoktor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA. FOTO: Jacob Buchard

Mest deltid nederst i hierarkiet

Forskjellene i deltidsarbeidet overrasker ikke arbeidslivsforsker May-Linda Magnussen. Men hun mener klassespørsmålet kommer ekstra tydelig fram i Fædrelandsvennens tall.