• Blir bedt for: - Det er sjelden jeg orker å diskutere religion med andre lenger. Det er heller slik at andre prøver å overbevise meg om at Gud finnes, sier Vibeke Lauritsen i Vest-Agder Human-Etisk Forbund. FOTO: Os, Anette

Et liv uten religion

Hun snakker gjerne høyt om at hun ikke tror på Gud. Da blir Vibeke Lauritsen bedt for.