• Revehiet Naturbarnehage har kjøpt inn sitt eget innsektshotell. Barna har nylig lært om bier, og gledet seg til å få det på plass. Bak fra venstre: Arild Gaupholm-Mulder (4 år), Sebastian Balchen (4 år) og Mihael Baltic (4 år). Foran fra venstre: Førskolelærer Miriam Stavik Aksnes, Mariya Grace Scolastic (4 år) og Hauk Aas Justnæs (4 år). FOTO: Bjelland, Kjartan

Her får biene sitt eget hotell

Villbiene i Norge har vært i trøbbel de siste årene. Nå tas det flere grep for å hjelpe de livsviktige, små krabatene.