• Gode naboer slår av en prat under bugnende syriner i den smale Vindmøllegangen, en gate som er altfor smal for biler. Fra venstre Karen-Marie Asbjørnsen, Åse Vestøl og Marit Aamodt Nielsen. I bakgrunnen skimter vi Lahelle skole, som bygges om til leiligheter. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Er dette Kristiansands smaleste gate?

Det fins trolig ikke så mange gater i Kristiansand som er så smale at du bare kan glemme å kjøre bil her. I Vindmøllegangen er det helt umulig!