• Far og sønn Sven (16) og Kjell Johnny Lundtveit (61) på saueleiting i Langeidsheiane. FOTO: Johs. Bjørkeli

Sauer er viktige dyr i vikingbygda Langeid

Funnet av et unikt vikingsverd viser at Langeid var en betydningsfull plass i vikingtida. Nå er det sau som er viktig.