• Det bor 11 barn under 8 år på Repstad. De aller fleste er i slekt. Mye av leken foregår ute. Willy Repstad Onarheim (t.h.) og broren Ludvig ligger hakket foran Sunniva Eline Repstad (midten) og Natalia Repstad Larsen (t.v). bak i bildet sees fra venstre: Reidun Langeland, Ellen Tone Repstad, Anne Lise Repstad og Brit Langeland. FOTO: Mersland, Frank

– Repstad sitter i ryggmargen

På Repstad bor det 11 barn som er åtte år eller yngre. De fleste er fettere og kusiner.