• Jeg begynte å tenke på min far som er oppvokst her, og gikk i tussmørket til skolen med et hvitt lommetørke i nakken for at også søsteren kunne henge med. De var bare barn, og de klarte det helt fint. For dem var mørke sannsynligvis en naturlig del av hverdagen. FOTO: PatriciaDz / Shutterstock

Kristine Hognerud Træland: Er vi redde for mørket?

Det er tiden for å skru av lyset.