• Trives: Naboene (fra venstre) Andreas Grimsby, Dragoslav Jerkovic, Nina Farmen og Irene Buxrud Lyche trives i sine nybygde funkishus på Lauvåsen. Takket være stor innsats fra beboerne mener de at nabolaget har fått et godt, barnevennlig og trygt nærmiljø. FOTO: Kjartan Bjelland

Det oser "ungt", "nytt" og "ambisiøst" av Lauvåsen

Men beboerne nekter for at de lever i en "perfekt Facebook-verden" i det nye boligfeltet.