• NYNORSKFORKJEMPERE: Bjug Åkre og Solveig Lima er frontfigurer i et vitalt, men godt voksent, mållag i Kristiansand.

Nynorskens trofaste fanebærere

Midt i bokmålsbyen Kristiansand holder medlemmene i Sørlandet største nynorskbastion stand. Men de innrømmer at de gjerne skulle vært yngre.